Data aktualizacji: 2015-12-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kółko językowe "Polski krok po kroku"
- w języku lokalnym *мовний гурток "Польська: крок за кроком"
Miejscowość *Niżyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Kropywiańskiego 2, m. Niżyn Czernihiwski obw.,

 

 

Kod pocztowy*

Ukraina 16600

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380504110782Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38(04631)71980

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polclub@ndu.edu.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Niżynski Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Kółko języka polskiego było organizowano dla studentów Fakultetu języków obcych na Niżynskim uniwersytecie imienia Mikołaja Gogola w 2014 r.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Niżyn – miasto na północnej Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, nad rzeką Oster. Około 73,94 tys. mieszkańców (1 kwietnia 2010). Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1147, pod nazwą Unenezh. W czasach I Rzeczypospolitej,król Zygmunt III Waza, w 1625 roku nadał Niżynowi prawa magdeburskie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kółko organizowane dla studentów Fakultetu języków obcych i jest bezpłatne.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie nadaje zaświadczenia-

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---