Data aktualizacji: 2017-04-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazium i szkoła 1 stopnia
- w języku lokalnym *НВК Гімназія і школа І ступеня
Miejscowość *Krasiłów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Centralna 38a

 

 

Kod pocztowy*

31000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380683289272Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): slen-lilya@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarządzania edukacji, młodzieży i sportu m.Krasiłów.Adres: m.Krasiłów, pl.Niepodległości, 2, 31000.

Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *
Szkoła pracuje w małym miasteczku Krasiłów, w centrum. Własność szkoły - państwowa. Liczba pomieszczeń: piwnica - 42, parter - 45, 1 piętrze - 38, 2 piętrze - 31. Powierzchnia całkowita szkolna - 8518 m.kw. W szkole stworzona świetna baza materialna: 2 siłowni,horeograficzne studio, jadalnia, gabinet infornatyki z wejściem w Internet, gabinet chemiczny, warsztat, gabinety języków obcych i muzeum.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polskie kulturalno-edukacyjne społeczeństwo było utworzono we wrześniu 2015 roku. Inicjatorzy utworzenia - Natalja i Rusłan Garnyk. Społeczeństwo pracuje na bazie naszej gimnazji, gdzie pracuje szkoła sobotna dla dzieci w wieku od 7 do 17 lat.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dla zapisania dziecka do szkoły rodzice piszą oświadczenie na imię dyrektora szkoły, który pisze rozkaz w sprawie zatwierdzenia dzieci do edukacji. Edukacja jest wolna. Dziecko potrzebno zapisywać w terminie do 1 września.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do 1 września, przed początkiem roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 września do 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje Świadectwo po ukończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarządzania edukacji, młodzieży i sportu m.Krasiłów zatrydnia nauczycielów na podstawie umowy o pracę.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, ona wykonuje organizacyjną rolę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---