Data aktualizacji: 2019-01-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Języków i Kultur Słowiańskich
- w języku lokalnym *Центр сло'янських мов та культур
Miejscowość *Chmielnicki
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*prowułok Proizny 10, p. 105/5

 

 

Kod pocztowy*

29010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380962085518Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): centrumpol.chm@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

nellya_shutyak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nela Szutiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Nela Szutiak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Języków Słowiańskich (organiyacja non-profit), provułok Proizny 10, p.105/5, m. Chmielnicki, 29010, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Prowadzimy zajęcia z języka polskiego, podstaw historii, geografii, kultury i tradycji. W Centrum zostały zorganizowane kółka zainteresowań: historyczne, teatralne, ). Oprócz dzieci i młodzieży zbierają się osoby starsze.  Również zorganizowaliśmy przy naszym Centrum bibliotekę polską, do której też zapraszamy nie tylko swoich uczniów, ale wszystkich zainteresowanych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Chmielnicki jest centrem obwodowym na Podolu – miejscem historycznym zarówno jak dla Ukraińców, tak i Polaków. Na tych terenach aktywnie osiedlała się polska szlachta jeszcze od połowy XVI wieku. Gromada polska przeżyła przygnębienie i rozkwit, aktywnie dokładała się do rozwoju lokalnego, jak i państwa ukraińskiego. Teraz Polacy na Podolu to liczna wspólnota, która rozkwitła działając na rzecz rozwoju polskości na naszych terenach.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18180
              - 2018/19310

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dla osób polskiego pochodzenia są zajęcia bezpłatne, sierot, dzieci z wielodzietnych rodzin. Współpracujemy ze szkołami miasta oraz parafiami, Regularnie robimy ogłoszenia o nowym naborze.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

nauczanie dla dzieci od 1 września do 30 czerwca (rok szkolny). Latem wyjazdy edukacyjne, kolonie, warsztaty.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 1 września do 30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia/paszport

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele mają oficjalne zatrudnienie w naszym Centrum, aranżujemy też wolontariusze.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, rodzice biorą aktywny udział w zorganizowaniu imprez, różnych wycieczek. Od styczna 2016 roku zaprowadzialiśmy obowiązkowe lekcje j. polskiego dla rodziców dzieci uczących się w naszym Centrum (szkoła sobotnia dla rodziców).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---