Data aktualizacji: 2018-10-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Misja Katolicka w Kassel
- w języku lokalnym *Polnische Katohlische Mission in Kassel
Miejscowość *Kassel
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Akazienweg 26

 

 

Kod pocztowy*

34117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 49561/4910152Faks (z numerem kierunkowym kraju) 49561/8165729

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmkkassel@t-online.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks.Roman Tabor

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aniela Kuźma Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Misja Katolicka w Kassel 34117 Kassel, Akazienweg 26 Niemcy

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w salkach katechetycznych w poniedziałki. Język polski prowadzony jest w trzech grupach wiekowych : pierwsza gr.dzieci przedszkolne ( 5-6 lat), druga grupa (7-9 lat), trzecia gr. (10-12lat). W ramach nauczania języka polskiego, nauczyciele przygotowują z dziećmi okazjonalne imprezy, przedstawienia, inscenizacje np. z okazji Święta Matki, Święta Ojca, uroczystości Św. Mikołaja, Jasełka, Andrzejki, akademie z okazji Dnia Dziecka, zakończenie roku szkolnego. Oprócz języka polskiego również jest prowadzona religia i zajęcia muzyczno rytmiczne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1855
              - 2018/1950

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---