Data aktualizacji: 2018-05-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow
- w języku lokalnym *Equal Chances Polish School
Miejscowość *Carlow
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Presentation College, Askea

 

 

Kod pocztowy*

Co. Carlow

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353894191089Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rowne.szanse@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Jurek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Jurek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Equal Chances Polish School Ltd. Presentation College Askea, Carlow Co. Carlow Ireland T: 0035 389 41 91 089 E: rowne.szanse@o2.pl W: http://www.rowneszanse.info/

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

W odpowiedzi na różnorodne zainteresowania i pasje naszych uczniów w Polskiej Szkole Równe Szanse stwarzamy dzieciom możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, których celem jest odkrywanie, promowanie i wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży zgodnie z zasadą, że każde dziecko jest zdolne. Cyklicznie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki, który staje się okazją do czytania i recytowania utworów poetyckich. Szkoła zaangażowana jest również w kampanię „Cała Polonia Czyta Dzieciom". Realizujemy też całoroczny projekt zajęć w czytelni szkolnej, którego zwieńczeniem była wizyta pisarki Anny Onichimowskiej, która spotkała się z uczniami, by opowiedzieć o tym, jak powstawały jej fascynujące książki. Gościem naszej szkoły był także pisarz Grzegorz Kasdepke Odbyły się Warsztaty Filmowe, które poprowadził absolwent Wrocławskiej Szkoły Filmowej, specjalista w zakresie reżyserii filmowej, realizacji obrazu filmowego, zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych pan Jan Górnicki. Dzień Filmu stanowił wstęp do realizacji projektu cyklicznych zajęć z edukacji filmowej młodych widzów, gdyż współczesny uczeń musi być przygotowany do życia w świecie, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywają media. Szkoła zorganizowała też Warsztaty Muzyczne z udziałem dyrygentki irlandzkiego chóru ASPIRO pani Karen Kelly. Celem spotkania było rozbudzenie wrażliwości muzycznej, zainteresowań współczesną muzyką klasyczną, chóralną oraz rozwijanie twórczych pasji instrumentalnych i wokalnych. Warsztaty podkreślały rolę improwizacji i zabaw muzyką w procesie zdobywania doświadczeń instrumentalnych dzieci i młodzieży. Przekonywały, że muzyka klasyczna rozwija zdolność percepcji świata i otwiera horyzonty. Organizujemy też bezpłatne Warsztaty Psychologiczne przeznaczone dla osób poszukujących wsparcia i pomocy, które prowadzi psycholog mgr Katarzyna Musioł – zarejestrowana w Irlandzkiej Izbie Psychologicznej i posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe. Uczniowie szkoły mają zagwarantowaną opiekę logopedy, z którym szkoła współpracuje. Nasi uczniowie w ubiegłym roku szkolnym co miesiąc uczestniczyli w nagraniu programu Słownik polsko@polski emitowanym w Telewizji Polonia i prowadzonym przez prof. Jana Miodka. „Słownik polsko@polski” to program poświęcony kulturze języka polskiego, który pomaga kształtować świadomość językową młodzieży i rozbudza zainteresowanie problemami frazeologicznymi, leksykalnymi i ortograficznymi. Nasi uczniowie mieli okazję spotkać się wirtualnie z panem profesorem podczas nagrań. Wizyta profesora Jana Miodka oraz reakcji programu TVP Polonia w naszej szkole stanowiła istotne uzupełnienie procesu edukacji i rozwoju kompetencji językowych. Program „Słownik polsko@polski” z pewnością wpływa na zaangażowanie naszych uczniów w doskonalenie mowy ojczystej. Współorganizujemy pokazy polskich filmów dla społeczności lokalnej – „Ida” będzie wyświetlona w maju 2015 w VISUAL Centre for Contemporary Art & The George Bernard Shaw Theatre w Carlow oraz film reżysera programu TVP Polonia „Słownik polsko@polski” Witolda Świętlickiego „Powiedz prawdę, przecież Cię nie biję…” Uczniowie naszej szkoły udzielali także wywiadów radiowych w KCLR w Carlow oraz rozgłośni radiowej Twoje Radio Dublin i zaangażowani są w prace szkolnej redakcji dziennikarskiej gazetki szkolnej Szkolne Ciekawostki. Co tydzień odbywają się Warsztaty Artystyczne, których celem jest rozwijanie wrażliwości artystycznej tak, aby wydobyć i rozwinąć talent dziecka, dodać mu wiary we własne siły. Zajęcia uczą pracy w zespole, współdziałania, planowania, doskonalą umiejętność prezentowania własnych osiągnięć. Budzą w uczniach pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Warsztaty pozwalają pracowicie spędzić czas w gronie przyjaciół - artystów oraz rozwijać umiejętności manualne i własną kreatywność. Poza zajęciami lekcyjnymi szkoła organizuje liczne imprezy okolicznościowe: kiermasze, zabawy oraz konkursy, przedstawienia, jasełka. Przygotowujemy też dla naszych uczniów zabawy okolicznościowe - andrzejki, bal karnawałowy z udziałem zaproszonego zespołu muzycznego MaxBand. Obchodzimy święta narodowe i rocznice ważne dla Polski. Zorganizowaliśmy wystawę fotografii upamiętniającą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Uczniowie najstarszych klas przygotowali inscenizacje „Dziadów”, „Zemsty”, „Balladyny” oraz „Moralności Pani Dulskiej” i „Wesela” Zorganizowaliśmy wystawę fotografii przyrody polsko-irlandzkiej Marcina Kaczmarkiewicza – ojca ucznia naszej szkoły w VISUAL Centre for Contemporary Art & The George Bernard Shaw Theatre w Carlow. Integrujemy społeczność szkolną poprzez uroczyste obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Nauczyciela. Wspólnie z rodzicami organizujemy wigilijne spotkania opłatkowe, jarmarki wielkanocne i kiermasze bożonarodzeniowe w Centrum Parafialnym przy katedrze. Integrujemy polską społeczność poprzez organizowanie Dni Otwartych, uroczyste obchody świąt i wydarzeń historycznych, wystawy, zabawy i bale dla wszystkich polskich dzieci, otwarte spotkania autorskie, przedstawienia teatralne. Istotą naszej działalności jest integracja ze środowiskiem lokalnym, budowanie pozytywnych relacji, głębszego zrozumienia i wypierania negatywnych stereotypów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, co staramy się osiągać poprzez współpracę z instytucjami oraz partnerami szkoły. Polska Szkoła Równe Szanse zorganizowała przyjęcie dedykowane społeczności irlandzkiej. Była to pierwsza w Irlandii uroczystość realizująca założenia akcji THANK YOU IRELAND 2004 - 2014 koordynowanej przez Ambasadę R.P. w Dublinie, której cel stanowi wyrażenie wdzięczności za okazaną nam Polakom życzliwość i serdeczne przyjęcie nas w Irlandii. 

II. Współpraca z irlandzkimi instytucjami

1. The Department of Justice and Equality (Office for the Promotion of Migrant Integration) „Overcoming Prejudices" - projekt  artystyczno - literacki  o charakterze integracyjnym.

Projekt Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow zatytułowany „Overcoming Prejudices" został pozytywnie rozpatrzony w konkursie organizowanym przez Biuro ds. Integracji Migrantów przy irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości i Równości. Podczas uroczystości inauguracyjnych w Dublinie irlandzki Minister Sprawiedliwości, p. David Stanton, podkreślił rolę integracji i korzyści ze zgodnej współpracy, jakich doświadczają zarówno migranci, jak i społeczność ich przyjmująca. Projekt  artystyczno - literacki  o charakterze integracyjnym organizowany przez Polską Szkołę Równe Szanse we współpracy z The Department of Justice and Equality (Office for the Promotion of Migrant Integration) został nagrodzony przez Ministra Sprawiedliwości, pana Davida Stantona.

2. Carlow County Council oraz „Ireland 2016” zrealizowaliśmy projekty  obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkanocnego: „The Voice of Freedom” oraz  “All together now” – projekty edukacji  historycznej o charakterze integracyjnym oraz projekt przybliżający dziedzictwo kulturowe Irlandii „Halloween Maze” we współpracy z Creative Ireland.


Szkoła nie jest dla nas  jedynie ośrodkiem edukacyjnym, ale miejscem kształtowania postaw tolerancji wobec odmienności, co z pewnością sprzyja eliminowaniu barier i służy zbliżeniu, integracji a promocja szkoły stanowi formę promocji polskiej tradycji, kultury, języka i wartości.

Całość działalności szkoły można prześledzić na http://www.rowneszanse.info/

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Carlow i okolicach przebywa ok 5000 obywateli polskich. Integrujemy polską społeczność poprzez organizowanie Dni Otwartych, uroczyste obchody świąt i wydarzeń historycznych, wystawy, zabawy i bale dla wszystkich polskich dzieci, otwarte spotkania autorskie, przedstawienia teatralne. Wspólnie z rodzicami organizujemy wigilijne spotkania opłatkowe, jarmarki wielkanocne i kiermasze bożonarodzeniowe. Rodzice mają ponadto możliwość uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach języka angielskiego z irlandzkim lektorem. W swojej ofercie mamy także lekcje języka polskiego dla obcokrajowców oraz przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego.W Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow odbywa się współpraca z przedstawicielami instytucji lokalnych, którzy są obecni na ważnych wydarzeniach kulturalnych szkoły (przedstawienie "Zemsty" A. Fredry, wykład profesora Jana Miodka dla Polonii w teatrze, udział w Festiwalu Polska-Eire zainicjowanym przez Ambasadę RP ). Szkoła zaangażowana jest w promocję polskości poprzez współorganizowanie pokazów filmów polskich - "Ida", wystaw fotografii o stanie wojennym w Polsce. Realizujemy też projekt dotyczący 100 rocznicy irlandzkiego powstania wielkanocnego we współpracy z lokalnym samorządem. Szeroko informujemy o działalności szkoły Polonię poprzez relacje w dostępnej w całej Irlandii Gazecie Polskiej, gazetce szkolnej czy tablicy ogłoszeń w polskich sklepach i szkole oraz portalach społecznościowych i szkolnej stronie internetowej oraz gazetach wydawanych w języku angielskim, co z pewnością sprzyja eliminowaniu barier i służy zbliżeniu, integracji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1892
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://rowneszanse.info i osobiście dostarczyć do szkoły, przesłać mailowo lub listownie na adres szkoły. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy do Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow trwają cały rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września i kończy w drugą sobotę czerwca.  

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Polska Szkoła Równe Szanse wydaje świadectwa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli na podstawie pisemnych kontraktów.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. W Polskiej Szkole Równe Szanse funkcjonuje Rada Rodziców, której celem jest: • reprezentowanie Rodziców przed zarządem i Radą Pedagogiczną • organizowanie współpracy Rodziców ze szkołą, • opiniowanie działań szkoły, • pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych oraz integracja środowiska szkolnego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---