Data aktualizacji: 2016-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Hoszczańskie Gimnazjum
- w języku lokalnym *Гощанська районна гімназія
Miejscowość *Róweński obwód
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Nezależnosti, 21a

 

 

Kod pocztowy*

35400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łucki okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380365021116Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): v.skotsyk@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Hoszczański rejonowy departament edukacji Hoszczańskiej administracji.35400 Ukraina, Róweński obwód, Hoszcza, ul. Sahajdacznogo 14. tel. +380365022651. e-mail: goscha_osvita@ukr.net

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
Dziś proces edukacyjno-szkoleniowy jest prowadzony pracownikami pedagogicznymi w liczbie 45 osób. W roku szkolnym studiują tutaj około 340 uczniów. Zgodnie z regulaminem gimnazjum działa w reżymie szkoły w pełnym wymiarze czasu (od 8 do 17 god.). Gimnazjum zawiera oddział dohimnazyjny (1-4 klasa/od 6 do 9 lat.). Szkolenie bez profilu odbywają się od 5 do 7 klasy. Od 8 do 11 klasy szkolenia jest prowadzone w 3 profilach: matematycznym, chemiczno-biologicznym, historycznym. W gimnazjum jest prowadzone Intensywne kursy języków obcych : angielskiego, niemieckiego i polskiego . Wysoki poziom nauczania zapewnia absolwentom konkurencyjność. Według portalu Edumeter (GPA UPE 2010-2014) absolwenci gimnazjum pokazali pierwszy wynik w obwodzie i 48 na Ukrainie. Każdego roku kilkadziesiąt licealistów są zwycięzcami etapów II-IV ukraińskich olimpiad i II-III etapu MAN Ukraina, biorą udział w konkursach szkoleniowych "Kenguru", "Bóbr", "Heliantus", "Słoneczniki" i inne. W Gimnazjum jest serwis psychologiczno-pedagogiczny, pielęgniarka, zorganizowane trzy posiłki i swój autobus. W gimnazjum funkcjonują: nowoczesny centrum informacji i biblioteka, gabinety chemii, biologii, informatyki, matematyki, języka ukraińskiego i literatury, niemieckiego, angielskiego i inne.Wszystkie gabinety są wyposażone systemami multimedialnymi. Działa 50 komputerów w sieci z własnym serwerem i szybkim Internetem. Oprócz nauczania,gimnazjum opracowuje swój system edukacyjny efektywnego samorządu studenckiego. KORZYSTA SIĘ POPULARNOŚCIĄ GAZETA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO „WIELKA PRZERWA”. Dla uczniów są kółka tańców, teatru, grupy wokalne i inne. Uczniowie aktywnie przygotowują i przeprowadzają liczne zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, imprezy, konkursy, quizy, wystawy, imprezy sportowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---