Data aktualizacji: 2018-04-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Sw. Jozefa w Amersham
- w języku lokalnym *Polish School Amersham
Miejscowość *Amersham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Stanley Hill

 

 

Kod pocztowy*

HP7 9HH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7812104131Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolaamersham.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Powiernicy (Trustees) PSPO im. Sw Jozefa w Amersham c/o Amersham School Stanley Hill Amersham HP7 9HH

Rok powstania szkoły.*
1947
Krótki opis szkoły *
Jesesmy mala szkola,  mamy zazwyczaj 50-55 uczniow w 6-9 klasach, w tym klasach egzaminacyjnych (GCSE i A level). Wsrod uczniow mamy zarowno wnukow bylych zolnierzy, jak i nowa emigracje. Zajecia odbywaja sie na terenie lokalnej szkoly angielskiej Amersham School, w soboty od 9:30 do 13:00 (30 sobot w roku zgodnie z kalendarzem).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Amersham jest malowniczym miastem w Buckinghamshire, we wzgorzach Chiltern. W miescie jest Klub Polski, polska parafia katolicka obejmujaca zakresem dzialalnosci Amersham, Great Missenden i Watford. Jest gromada zuchowa, harcerze i harcerki dojezdzaja na zbiorki do Slough.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1854
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Aktualne informacje i formularz rejestracyjny na stronach www.polskaszkolaamersham.co.uk lub e mail info@polskaszkolaamersham.co.uk Prosimy o kontakt w lipcu lub wrzesniu. Przyjmujemy dzieci podczas roku szkolnego. Oplata szkolna wynosi obecnie £180 za dziecko za rok szkolny ( znizka za dodatkowe dziecko). Szczegoly ponizej.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

lipiec lub wrzesien, przyjmujemy dzieci podczas roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien - czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkolne swiadectwo uczeszczania na zajecia w naszej szkole sobotniej z komentarzem/ opinia nauczyciela. Swiadectwo ukonczenia szkoly dla mlodziezy konczacej edukacje w naszej szkole. Swiadectwa egzaminacyjne z jezyka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminow GCSE i A levels (wydawane przez angielska komisje egzzaminacyjna AQA).

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli angazuje kierownik szkoly, po zapoznaniu sie z CV i po rozmowie kwalifikacyjnej.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Szkola jest zarejestrowana jako organizacja pozytku publicznego w Anglii i Walii (Registered Charity no. 1162078,England and Wales), dzialalnosc szkoly opiera sie na Konstytucji Szkoly. Rada Rodzicow wybiera Zarzad Szkoly oraz czlonkow Komisji Rewizyjnej, akceptuje nominacje na kierownika szkoly. Walne zebrania odbywaja sie nie mniej niz raz w roku, rodzice zapoznaja sie ze sprawozdaniami Zarzadu i kierownika (w tym sprawozdaniem finansowym), akceptuja budzet szkolny, ustalaja wynagrodzenie nauczycieli oraz wysokosc oplat szkolnych.

Dzialalnosc szkoly nadzoruja Powiernicy (Trustees).


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---