Data aktualizacji: 2016-03-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Miedzykulturowa polska akademia
- w języku lokalnym *Cross Cultural Polish Academy
Miejscowość *Banbridge
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*38 scarva road

 

 

Kod pocztowy*

BT 32 3 AS

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 44 079 222 59107Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): crossculturalpolishacademy@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

CROSSCULTURAL

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Cross Cultural Polish Academy 22 Aremma Heights Banbridge BT 32 3 EX Northern Ireland

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Cele naszej szkoly: - propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego wśród dzieci żyjących na emigracji i dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, - propagowanie i nauczanie wiedzy o Polsce z zakresu historii i geografii Polski wśród dzieci żyjących na emigracji i dzieci pochodzących z rodzin mieszanych, - upowszechnianie w środowisku szkolnym wiedzy o kulturze polskiej i tradycjach polskich, - poszerzanie wiedzy na temat współczesnych zjawisk zachodzących w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym kraju, - kształtowanie przynależności do narodu polskiego, -podnoszenie prestiżu języka polskiego oraz polepszanie obrazu Polski wśród dzieci pochodzących z rodzin czysto polskich i rodzin mieszanych, -pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim, - budowanie więzi wśród Polonii, - integracja społeczności polskiej ze społecznością lokalną, - szerzenie wiedzy na temat polskiej kultury i tradycji wśród społeczności lokalnej, -promocja języka polskiego wśród dzieci i młodzieży lokalnej, -promowanie pozytywnych stron dwujęzyczności u dzieci, - poszerzanie świadomości rodziców na temat wychowania dzieci dwujęzycznych, - pomoc w kształtowaniu dziecka dwukulturowego i dwujęzycznego, -popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach z różnych stron świata, - promocja edukacji międzykulturowej,
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Banbridge jest niewielkim miasteczkiem w Irlandii Polnocnej, spolecznosc polska jest bardzo aktywna spolecznie. Rodzice czuja ogromna potrzebe nauczania dzieci jezyka polkiego i promowania go w srodowisku rodzin emigrantow. Banbridge nalezy do obszaru ABC dzieki temu jetesmy promowani w wiekszych miastach,dzieci uczeszczajace do szkoly przybywaja do nas z innych miast.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzic moze pobrac dokumenty zapisowe podczas dnia otwartego szkoly- zazwyczaj przypada w pierwszym tygodniu wrzesnia. Wypelniany jest kontrakt miedzy rodzicem a szkola jak i rowniez regulowane sa podczas zapisu wszelkie zezwolenia tj, zezwolenie na umieszczanie zdjec na profilu szkoly, na przetwarzanie danych osobowych itd.Takze rodzic moze zapisac dziecko przez indywidualny albo telefoniczny kontakt z dyrektorem szkoly.W zaleznosci od sytuacji czasem dzieci sa zapisywane podczas roku szkolnego jesli np. dopiero przybyly do kraju a rodzice chce kontynuowac edukacje swojego dziecka w jezyku polskim.Koszt oplaty wynosi £ 8 za pierwse dziecko, £ 4 za drugie dziecko.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje dyplomy ukonczenia danej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarzad zatrudnia nauczycieli na zasadzie umowy o prace
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole dziala Rada rodziców ktora reprezentuje ogół rodziców w kontaktach: z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem) z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem, z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---