Data aktualizacji: 2008-10-26

Nazwa organizacji w języku polskim:

Wołynskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im.Gabrieli Zapolskiej

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Волинське обласне відділення Спілки вчителів-полоністів України ім. Габріелі Запольської

Kraj:

Ukraina

Miejscowość:

Łuck

ulica:

Kryłowa 7

nr budynku/lokalu:

-

kod pocztowy:

43-025

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

Ukraina, 43018 Łuck, ul.Sputnika 3

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

-

nr telefonu kontaktowego

-

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

-

strona domowa (http://...):

http://

strona domowa :

-

e-mail:

svitlana.zinczuk@gmail.com

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

-

e-mail :

-

nr telefonu :

-

komunikator głosowy (np. skype) :

-

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

-

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

-

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

-

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

-

data utworzenia ankiety :

-

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

-