Data aktualizacji: 2008-12-01

Nazwa organizacji w języku polskim:

Forum Polskich Szkol w Holandii

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Forum Poolse Scholen Nederland

Kraj:

Holandia

Miejscowość:

Groningen

ulica:

Van Hamelstraat 16

nr budynku/lokalu:

-

kod pocztowy:

9714 HK

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

-

nr telefonu kontaktowego

-

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

-

strona domowa (http://...):

http://www.fpsn.nl

strona domowa :

-

e-mail:

info@fpsn.nl

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

-

e-mail :

-

nr telefonu :

-

komunikator głosowy (np. skype) :

-

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

-

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

-

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

-

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

-

data utworzenia ankiety :

-

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

-