Data aktualizacji: 2009-05-28

Nazwa organizacji w języku polskim:

Język Ojczysty

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Tema Modersmål Polska

Kraj:

Szwecja

Miejscowość:

Borlänge

ulica:

Magdalena Busk, Tjärnaängskolan, Jan Ers Gata 3

nr budynku/lokalu:

-

kod pocztowy:

78181

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

Magdalena Busk,
Tjärnaängskolan
Jan Ers Gata 3
781 81 Borlänge

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

-

nr telefonu kontaktowego

-

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

-

strona domowa (http://...):

http://modersmal.skolverket.se/polska/

strona domowa :

-

e-mail:

magdalena.busk@gmail.com

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

-

e-mail :

-

nr telefonu :

-

komunikator głosowy (np. skype) :

-

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

-

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

-

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

-

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

-

data utworzenia ankiety :

-

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

-