Data aktualizacji: 2014-02-04

Nazwa organizacji w języku polskim:

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Clonmel Polish School

Kraj:

Irlandia

Miejscowość:

Clonmel, co. Tipperary

ulica:

St. Peter&Paul School; Kickham street

nr budynku/lokalu:

-

kod pocztowy:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

11 Chestnut Ave; Ard na Sidhe; Clonmel; Co. Tipperary; Ireland

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

-

nr telefonu kontaktowego

-

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

-

strona domowa (http://...):

http://ww.polskaszkolaclonmel.pl

strona domowa :

-

e-mail:

polskaszkolaclonmel@gmail.com

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

-

e-mail :

-

nr telefonu :

-

komunikator głosowy (np. skype) :

-

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

-

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

-

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

-

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

-

data utworzenia ankiety :

-

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

-