Data aktualizacji: 2014-02-24

Nazwa organizacji w języku polskim:

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Житомирськa Обласнa Спілкa поляків Українu

Kraj:

Ukraina

Miejscowość:

Żytomierz

ulica:

ul. Teatralna 17/ 20 kab. 110-111

nr budynku/lokalu:

-

kod pocztowy:

10013

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

-

nr telefonu kontaktowego

-

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

-

strona domowa (http://...):

strona domowa :

-

e-mail:

zpuzytomierz@mail.ru

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

-

e-mail :

-

nr telefonu :

-

komunikator głosowy (np. skype) :

-

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

-

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

-

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

-

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

-

data utworzenia ankiety :

-

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

-