Nazwa pola Wartość
ID 7557
Nazwa programu Program języka polskiego poza granicami Polski. I poziom nauczania. Wiek dzieci 3 - 6 lat
autor/autorzy Polonijne Centrum Nauczycielskie
plik1 -
plik2 -
plik3 -
plik4 -
Uwagi

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Poziom podstawowy. Wiek dzieci 3 - 6 lat został opracowany w Polonijnym Centrum Nauczycielskim na prośbę wielu nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski. Stworzyli go nauczyciele polonijni, uczestnicy szkoleń metodycznych prowadzonych przez PCN w Lublinie.

Nie jest to więc program oficjalnie obowiązujący czy zatwierdzony przez władze oświatowe.

Ze względu na różnorodne warunki nauczania języka polskiego poza Polską i oczekiwania środowisk polonijnych niniejszy Program ma charakter inwentarza obejmującego: cele ogólne kształcenia, wymagania programowe, hasła programowe i tematykę wiodącą.

Chcielibyśmy, by Program służył nauczycielom jako pomoc do zbudowania własnego programu nauczania języka polskiego, odpowiedniego do warunków i oczekiwań środowiska, w których prowadzą nauczanie języka polskiego.

Adresatami tego programu mogą być nauczyciele pracujący za granicą, ale także nauczyciele pracujący w instytucjach oświatowych w Polsce, prowadzący dodatkowe zajęcia języka polskiego z dziećmi pracowników migrujących z Unii Europejskiej.

grupa wiekowa
przedmiot/zakres
link do strony autorów/wydawców http://
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2016-08-17