Nazwa pola Wartość
ID 7560
Nazwa programu Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego
autor/autorzy KOMISJA POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
plik1 -
plik2 -
plik3 -
plik4 -
Uwagi

Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego mogą służyć nie tylko osobom przygotowującym się do zdawania egzaminu z języka polskiego. Dla nauczycieli uczących języka polskiego w środowiskach polonijnych mogą być pomocne do formułowania poszczególnych zadań językowych czy budowania własnej/uczniów świadomości poziomu kompetencji językowej w zakresie języka polskiego.


grupa wiekowa
przedmiot/zakres
link do strony autorów/wydawców http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/index.html
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2016-08-17