Nazwa pola Wartość
ID 7561
Nazwa programu Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. II poziom nauczania. Wiek uczniów 7-9 lat
autor/autorzy Polonijne Centrum Nauczycielskie
plik1 -
plik2 -
plik3 -
plik4 -
Uwagi

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Średni ogólny poziom nauczania języka. Wiek uczniów 7 - 9 lat został opracowany w Polonijnym Centrum Nauczycielskim na prośbę wielu nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski. Jest kontynuacją Programu nauczania języka polskiego poza granicami Polski na poziomie podstawowym. Wiek uczniów 7 - 9 lat. Stworzyli go nauczyciele polonijni, uczestnicy szkoleń metodycznych prowadzonych przez PCN w Lublinie.

Nie jest to więc program oficjalnie obowiązujący czy zatwierdzony przez władze oświatowe.

Ze względu na różnorodne warunki nauczania języka polskiego poza Polską i oczekiwania środowisk polonijnych niniejszy Program ma - podobnie jak program na poziomie podstawowym - charakter inwentarza obejmującego: cele ogólne kształcenia, wymagania programowe, hasła programowe, tematykę wiodącą, słownik leksykalny, słownik idiomów, słownik gramatyczny.

Chcielibyśmy, by Program służył nauczycielom jako pomoc do zbudowania własnego programu nauczania języka polskiego, odpowiedniego do warunków i oczekiwań środowiska, w których prowadzą nauczanie języka polskiego.

Adresatami tego programu mogą być nauczyciele pracujący za granicą, ale także nauczyciele pracujący w szkołach w Polsce, prowadzący dodatkowe zajęcia języka polskiego z dziećmi pracowników migrujących z Unii Europejskiej.


grupa wiekowa
przedmiot/zakres
link do strony autorów/wydawców http://www.pcn.lublin.pl
Autor wpisu Anna Kuczyńska
Data aktualizacji 2008-09-10