Nazwa pola Wartość
ID 7563
Nazwa programu Projekt podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą
autor/autorzy MEN
plik1 -
plik2 -
plik3 -
plik4 -
Uwagi

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. Zachęcamy do lektury projektu i dyskusji na temat podstawy na specjalnym forum.

1) Dokument stanowiący podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej i materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

2) Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstały w polskiej dydaktyce. Został przygotowany w ślad za polską podstawą kształcenia ogólnego, rozstrzygającą o tym, czego będzie się uczył każdy młody Polak mieszkający w kraju.

3) Przygotowała ją grupa kilkudziesięciu ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród:

  • nauczycieli pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (w Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Austrii, Chorwacji, Czechach, na Litwie, Ukrainie)
  • pracowników naukowych z polskich uniwersytetów
  • ekspertów, którzy opracowali krajową podstawę programową kształcenia ogólnego.

4) Zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

5) Nauczanie języka ojczystego jest czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Uczniowie poznając ojczysty język mogą dokonywać porównań pomiędzy różnymi kulturami i lepiej rozumieć swoją sytuację oraz różnorodność ludzi i kultur.

6) Wszystkie wymagania zostały zredagowane dla trzech grup wiekowych:

5-9; 10-13; powyżej 14 lat,

7) z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego.

Kompetencje językowe dodatkowo zostały zapisane dla trzech poziomów umiejętności:

A – najniższe B – średnie C – najwyższe.

8) Zakładamy, że w najwyższym poziomie umiejętności zawierają się wymagania z poziomów niższych. W zapisach unikamy wymieniania tych umiejętności, które uczeń nabywa w miejscowej szkole.

9) Dla każdej grupy wiekowej opracowano dwa zestawy tytułów lektur uzupełnionych przykładami innych tekstów kultury. Pierwszy zestaw: dzieła ważne dla świadomości narodowej Polaków. Wprowadzają ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identyfikacji z polskością. Drugi zestaw: lektury, które pomogą ukształtować wizerunek współczesnej Polski i zachęcą do czytania po polsku. Lista lektur jest otwarta. Wyboru tytułów dokona nauczyciel stosownie do poziomu intelektualnego oraz sprawności językowej uczniów.

10) Wymagania w zakresie historii i geografii mają pomóc utrwalać, poszerzać wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim, wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją, uczyć szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

11) Zapisy podstawy programowej posłużą już wkrótce do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

12) Do wykazu treści i umiejętności będą dobierane materiały do nauczania, z których powstanie dostępny na wolnych licencjach zasób materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców.


Zachęcamy do lektury projektu i dyskusji na temat podstawy na specjalnym forum.
grupa wiekowa
przedmiot/zakres
link do strony autorów/wydawców http://www.men.gov.pl
Autor wpisu Krzysztof Stanowski
Data aktualizacji 2009-06-21