Nazwa pola Wartość
ID 7577
Autor Jadwiga i Bogdan Lipiński
Tytuł Scenariusz imprezy szkolnej Wieczór wigilijny
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca Polonijne Centrum Nauczycielskie
adres strony domowej wydawcy http://
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi Scenariusz jest poetyckim obrazem zwyczajów i obrzędów,
związanych z wieczerzą wigilijną. Może być realizowany z uczniami w różnym wieku.
książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-09-02