Nazwa pola Wartość
ID 7584
Autor Grażyna Wiśniewska
Tytuł Jan Brzechwa, Kłótnia rzek. Scenariusz zajęć.
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca
adres strony domowej wydawcy http://www.pcn.lublin.pl
ISBN
nr i rok wydania 2008
Uwagi Jest to projekt kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych z języka polskiego.

Tekst Jana Brzechwy „Kłótnia rzek” znakomicie nadaje się do wędrówek „palcem po mapie” Polski, bowiem bohaterkami wiersza są najważniejsze rzeki Polski.

Celem zajęć jest kształcenie i doskonalenie umiejętności językowych w oparciu o tekst literacki, oswajanie z geografią Polski.

książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-08-04