Nazwa pola Wartość
ID 7585
Autor Zbigniew Dmitroca
Tytuł Antologia: Cztery bajeczki o misiu.
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca Polonijne Centrum Nauczycielskie
adres strony domowej wydawcy http://www.pcn.lublin.pl
ISBN 83-727-214-4
nr i rok wydania 2003
Uwagi Jest to wybór wierszy Zbigniewa Dmitrocy – współczesnego poety. Krótkie formy wierszowane adresowane są przede wszystkim do dzieci.
Wiersze zawarte w zbiorku mogą być wykorzystywane:
- do ćwiczenia pamięci
- jako materiał do ćwiczeń fonetycznych i dykcyjnych
- jako zachęta do mówienia w języku polskim
książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-08-04