Nazwa pola Wartość
ID 7586
Autor Zbigniew Dmitroca
Tytuł Antologia: Wierszyki nie tylko o zwierzątkach.
Grupa wiekowa wiek 10-12 lat wiek 13-15 lat wiek 16-18 i więcej
Przedmiot_zakres
Wydawca Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
adres strony domowej wydawcy http://www.pcn.lublin.pl
ISBN
nr i rok wydania 2003
Uwagi

Jest to wybór wierszy Zbigniewa Dmitrocy – współczesnego poety. Te krótkie formy wierszowane adresowane są przede wszystkim do dzieci.

Wiersze zawarte w zbiorku mogą być wykorzystywane:
- do ćwiczenia pamięci – dzieci szybko zapamiętują, chętnie powtarzają, poszerzając i utrwalając w ten sposób zasób słów, ćwicząc umiejętności
językowe
- jako materiał do ćwiczeń fonetycznych i dykcyjnych
- jako zachęta do mówienia w języku polskim

................................................................................................

książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2016-12-18