Nazwa pola Wartość
ID 7588
Autor Zbigniew Dmitroca
Tytuł Antologia: Zagadki wesołej gromadki
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
adres strony domowej wydawcy http://pcn.lublin.pn
ISBN
nr i rok wydania 2003
Uwagi

Jest to wybór wierszy Zbigniewa Dmitrocy – współczesnego poety. Te krótkie formy wierszowane adresowane są przede wszystkim do dzieci.

Wiersze zawarte w zbiorku mogą być wykorzystywane:
- do ćwiczenia pamięci – dzieci szybko zapamiętują, chętnie powtarzają, poszerzając i utrwalając w ten sposób zasób słów, ćwicząc umiejętności
językowe
- jako materiał do ćwiczeń fonetycznych i dykcyjnych
- jako zachęta do mówienia w języku polskim

książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-08-04