Nazwa pola Wartość
ID 7611
Autor Liliana Sosnowska
Tytuł RZECZPOSPOLITA POLSKA - LUDNOŚĆ, GRANICE, POWIERZCHNIA
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca
adres strony domowej wydawcy http://
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi Prezentacja zawiera podstawowe informacje na temat Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące: 1. sąsiadów 2. powierzchni 3. liczby ludności 4. długości granic 5. gęstości zaludnienia 6. symboli narodowych. Wykresy i inne obiekty graficzne ułatwią zapamiętanie tych treści.
książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2011-09-06