Nazwa pola Wartość
ID 7624
Autor Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie
Tytuł Wybrane rocznice związane z kulturą polską. IV-XII 2012
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca
adres strony domowej wydawcy http://www.pcn.lublin.pl
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi Zestawienie Wybrane rocznice związane z kulturą polską obejmują okres kwiecień - grudzień 2012 r. Odnajdziemy tu nazwiska pisarzy, ludzi sztuki, kultury, historii i tradycji Polski. Zbiór można wykorzystać m.in. do 1) wprowadzenia lub przypomnienia znanych postaci, ich dzieł; 2) tworzenia tematycznych zestawów związanych z twórcami i dziełami polskiej kultury, historii; 3) tworzenia chronologicznych zapisów, przyporządkowując dane dzieło, twórcę do wybranego okresu kultury polskiej; 4) przygotowywania w trakcie lekcji języka polskiego czy wiedzy o Polsce comiesięcznych informacji o kulturze polskiej, dawnej i nowszej, urozmaiconej znanymi nazwiskami Polaków.
książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2012-04-10