Nazwa pola Wartość
ID 7626
Autor Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
Tytuł Jak dobrze i skutecznie uczyć języka polskiego jako przedmiotu szkolnego dzieci przebywające poza granicami Rzeczpospolitej?
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca
adres strony domowej wydawcy http://
ISBN
nr i rok wydania 2012
Uwagi Jak dobrze i skutecznie uczyć języka polskiego jako przedmiotu szkolnego dzieci przebywające poza granicami Rzeczpospolitej? - w załączeniu - to prezentacja wystąpienia prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Tekst został przygotowany i wygłoszony w trakcie konferencji „Nauczajmy nowocześnie! Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji polskojęzycznej za granicą” (Warszawa, 29 września 2012 r. )

książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2013-04-24