Nazwa pola Wartość
ID 7627
Autor SPK w Paryżu
Tytuł Pierwsza pomoc przedmedyczna w naszej szkole. Mini podręcznik
Grupa wiekowa
Przedmiot_zakres
Wydawca
adres strony domowej wydawcy http://
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi W poradniku znajdziemy informacje, jak zachować się w sytuacjach, gdy będziemy świadkami czyjegoś zachorowania lub wypadku. Informacje zgrupowane zostały wg działów: Zranienie, Złamania, Krwotok z nosa, Omdlenie
Oparzenie, Zatrucia, Ciała obce, Udławienia, Porażenie prądem, Padaczka,
Urazy głowy, Atak serca, Reanimacja krążeniowo-oddechowa. Porady dotyczące pierwszej pomocy opracowane zostały w języku polskim, ale także po francusku.
książka w pliku -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2013-10-28