Data aktualizacji: 2019-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei”
- w języku lokalnym *Товариство любителів польської мови та культури «Міст надії»
Miejscowość *Starobielsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Czernyszewskiego,23

 

 

Kod pocztowy*

92703

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charkowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380508067437Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mostnadziei@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

elena_udovenko

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olena Udovenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olena Udovenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei”

ul. Czernyszewskiego,23

Starobielsk

obw. Ługański

92703

Ukraina


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Szkoła sobotnia przy Stowarzyszeniu Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei” rozpoczęła swoją pracę w 2008 r. od nauczania języka polskiego.

Następnie rozpoczęliśmy nauczanie historii, literatury oraz tradycji i kultury polskiej, (uczymy się polskich piosenek, tańców).

Przygotowujemy uczniów na studia (11 osób uczy się w Polsce)

Nasz zespół, uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych w Starobielsku i w Polsce.

Nasi uczniowie uczestniczyli w programach kulturalno – oświatowych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Most Nadziei” powstało w 1995 roku jako filia Ługańskiego Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej. Od 1997 r prowadzi swoją działalność samodzielnie, a także współpracuje z innymi stowarzyszeniami znajdującymi się na terenie obwodu Ługańskiego. Stowarzyszenie liczy 27 dorosłych członków i 35 dzieci. Opiekujemy się Polskim Cmentarzem Wojennym. Promujemy Polskę i polską kulturę, organizujemy festiwale, wystawy i spotkania.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1839
              - 2018/1947

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać do szkoły po rozmowie. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dziecko można zapisać do szkoły we wrześniu. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w roku szkolnym rozpoczynają  01.09. i kończą się 31.05.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły wydajemy świadectwa.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciel pracuje jako wolontariusz


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---