Nazwa pola Wartość
ID 7700
Autor
Tytuł Czytanie ze zrozumieniem
Grupa wiekowa wiek 7-9 lat wiek 10-12 lat wiek 13-15 lat
Przedmiot_zakres język polski >JP
Wydawca http://www.logofigle.pl
adres strony domowej wydawcy http://www.logofigle.pl
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi


Nauczyciel uczący języka polskiego poza Polską znajdzie tu pomysły do ćwiczeń w zakresie czytania ze zrozumieniem


książka w pliku -
Autor wpisu Joanna Wójtowicz
Data aktualizacji 2016-05-06