Nazwa pola Wartość
ID 7704
Autor http://www.logofigle.pl
Tytuł Ćwiczenia dotyczace głosek syczących
Grupa wiekowa wiek 3-6 lat wiek 7-9 lat
Przedmiot_zakres
Wydawca http://www.logofigle.pl
adres strony domowej wydawcy http://www.logofigle.pl
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi

  • Nauczyciel uczący języka polskiego poza Polską znajdzie tu  szeregu wyrazów i przykładów do ćwiczeń  wymowy głosek syczących, szumiących i ciszących, czyli głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź
książka w pliku -
Autor wpisu Joanna Wójtowicz
Data aktualizacji 2016-05-06