Nazwa pola Wartość
ID 7705
Autor http://www.logofigle.pl
Tytuł Ćwiczenia głosek syczących w zdaniach
Grupa wiekowa wiek 3-6 lat wiek 7-9 lat wiek 10-12 lat
Przedmiot_zakres język polski >JP
Wydawca http://www.logofigle.pl
adres strony domowej wydawcy http://www.logofigle.pl
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi


Nauczyciel uczący języka polskiego poza Polską znajdzie tu szereg przykładów do ćwiczenia poprawnej wymowy głosek w zdaniach. Chodzi o głoski

s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź


książka w pliku -
Autor wpisu Joanna Wójtowicz
Data aktualizacji 2016-05-06