Nazwa pola Wartość
ID 7706
Autor http://www.logofigle.pl
Tytuł Ćwiczenia głosek syczących - wierszyki
Grupa wiekowa wiek 3-6 lat wiek 7-9 lat wiek 10-12 lat
Przedmiot_zakres język polski >JP
Wydawca http://www.logofigle.pl
adres strony domowej wydawcy http://www.logofigle.pl
ISBN
nr i rok wydania
Uwagi


Nauczyciel uczący języka polskiego poza Polską znajdzie tu wierszyki do wykorzystania przy ćwiczeniach głosek syczących, szumiących, szeleszczących, czyli głosek

s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź

książka w pliku -
Autor wpisu Joanna Wójtowicz
Data aktualizacji 2016-05-06