Data aktualizacji: 2018-08-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia szkoła języka polskiego przy Kulturalno- Oświatowej Organizacji "Polonia- Podole"
- w języku lokalnym *Суботня школа при Культурно- Освітной Організаціі "Полонія- Поділля"
Miejscowość *Mohylów Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Wołodymirska 14

 

 

Kod pocztowy*

24 000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 067 74 23 357Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 043 37 63 603

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poloniapodole@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Emilia Cwietkowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Emilia Cwietkowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła społeczna działająca przy Kulturalno- Oświatowej Organizacji "Polonia- Podole", ul. Wołodymirska 14, 24000 Mohylów Podolski, obwód winnicki.

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła posiada 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 49 m2 przydzielone przez miejscowe władze na rzecz organizacji polonijnej. Obecnie pomieszczenia te są remontowane i doprowadzane do stanu używalności.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Mohylów Podolski to miasto rejonowe w obwodzie winnickim liczące 36 000 mieszkańców. Jest położone przy granicy z Mołdawią, co stanowi jego zaletę i sprzyja rozwojowi dzięki przygranicznej wymianie towarów i usług. Społeczność polska liczy około 400 osób i jest głównie skupiona przy parafii rzymskokatolickiej, chociaż nabożeństwa są sprawowane wyłącznie w języku ukraińskim. Do organizacji polonijnej należy 160 członków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1895
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Do szkoły należy zapisać się u prezesa organizacji polonijnej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do szkoły należy zapisać się u prezesa organizacji polonijnej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się 1 września i kończą w ostatni piątek maja następnego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na prośbę osoby zainteresowanej wydawane są zaświadczenia o uczęszczaniu na lekcje języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel kierowany do pracy dydaktycznej poza Polską przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie dotyczy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---