Nazwa pola Wartość
ID 7724
Nazwa aktu prawnego Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,
Łącze interentowe do dokumentu
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.