Data aktualizacji: 2017-09-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Narodowo- Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta"
- w języku lokalnym *Національно-Культурне Товариство Поляків "Польська Нота"
Miejscowość *Odessa
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Nieżyńska 71

 

 

Kod pocztowy*

65023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Odeski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380501522416Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): odessapolskanuta@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eugenia Fedczyszyna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sonia Pajgert Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Narodowo- Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta"

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Szkoła w tym roku szkolnym (2017/18) zmieniła siedzibę -  mieści w centrum miasta, posiada 3 sale lekcyjne wyposażone w stoły, krzesła, komputer, rzutnik. Każa sala posiada dostęp do internetu.  W nowym lokalu jest także biblioteka. Jest również telewizor,  kserokopiarka oraz drukarka i skaner. Zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu. Każda grupa ma 4 godziny lekcyjne tygodniowo. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Odessa to miasto wielokulturowe.Są tu także Polacy związani z Odessą  od niemal poczatków jej istnienia, Dziś Polacy skupieni są w 2 organizacjach społecznych. W mieście jest Konsulat RP. Są polskie kośćioły, w których odbywają się msze w języku polskim. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18114
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wystarczy przyjść i wykazać chęci do nauki. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przełom sierpnia/września

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od początku września  (w  roku szkolnym 2017/18 ropoczęły się 11.09.2016) 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są wolontariuszami 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---