Data aktualizacji: 2017-10-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Wspierania Języka Polskiego, Historii i Kultury Polskiej „Lajkonik”
- w języku lokalnym *Verein zur Pflege der Polnischen Sprache, Geschichte und Kultur „Lajkonik“ e.V.
Miejscowość *Freiburg in Breisgau
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Friedrichstr. 51

 

 

Kod pocztowy*

79115

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Patronat Konsulatu Generalnego RP w Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 76338208035Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lajkonik-freiburg@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Sterz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Sterz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Języka Polskiego, Historii i Kultury Polskiej „Lajkonik” / Verein zur Pflege der Polnischen Sprache, Geschichte und Kultur „Lajkonik“ e.V.

Pod Patronatem Konsulatu Generalnego RP w Monachium

Oficjalna siedziba:

Langackerweg 16

79115 Freiburg
Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Celem Stowarzyszenia „Lajkonik” bylo zorganizowanie zajęć j. polskiego we Freiburgu a tym samym pomoc polskojęzycznym rodzinom, mieszkającym we Freiburgu i okolicach, w przekazywaniu i pielęgnowaniu polskiej kultury wśród polskich dzieci i młodzieży. Poprzez ową pomoc rozumiane jest towarzyszenie polskojęzycznym dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, zagwarantowanie im fachowej opieki pedagogicznej i wychowawczej. 

Stowarzyszenie „Lajkonik” we Freiburgu w Breisgau miało również na celu zjednoczenie rodzin, dla których przekazywanie zarówno wiedzy z dziedziny znajomości języka polskiego jak i z dziedziny kultury polskiej jest ważne i cenne.

Zajęcia j. polskiego we Freiburgu w Breisgau są dla wielu dzieci i młodzieży okazją do spotkań z przyjaciółmi, z którymi  spędza się czas przyjemnie i ciekawie. To również miejsce intensywnej edukacji, gdzie dzieci i młodzież otrzymają stały kontakt z językiem polskim i polską kulturą.

Obecnie prowadzimy 3 grupy. Przyporządkowanie uczniów do grup jest zależne od wieku i umiejętności dziecka.

-         Grupa 1: poziom podstwowy, wiek: dzieci najmłodsze, od klasy 1 do 3

-         Grupa 2: poziom średni, wiek: dzieci starsze, od klasy 3 wzwyż

-         Grupa 3: poziom zaawansowany, wiek: dzieci najstarsze, mniej wiecej od klasy 5/6 wzwyż

Realizowany program: w oparciu o „Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą”. Poza zajęciami z języka polskiego organizujemy dla dzieci oraz rodziców różne święta okolicznościowe o tradycji polskiej np.Mikołaj, Jasełka, Wigilia, Karnawał, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Swięto Niepodległości itp.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1831
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Aby zameldować dziecko należy wypełnić i podpisać  formularze zameldowania zamieszczone na stronie internetowej oraz przesłać je pod podany adres korespondencyjny lub mailowy. W poszczególnych przypadkach zameldowanie jest możliwe również w ciągu roku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Jeśli dziecko chce uczęszczać od września danego roku szkolnego do szkoły, prosimy o zameldowanie dziecka najlepiej w strym roku szkolnym lub najpóźniej w początkowym okresie wakacji z powodów organizacyjnych.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pażdzierniku i trwają do lipca włącznie.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Konsulat Generalny RP w Monachium.  Na życzenie rodziców i uczniów może być też dokonany odpowiedni wpis na świadectwie w szkole niemieckiej.

W szkole nie ma możliwości zdawania matury polskiej. Istnieje mozliwość zdawania języka polskiego na maturze lub innych egzaminach końcowych („Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Gymnasium”) w szkołach niemieckich. O to rodzice i uczniowie muszą postarać się sami składając odpowienie wnioski w swoich szkołach niemieckich.

Szkoła przygotowuje do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora szkoły na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej i spełaniają warunek posiada wyższego wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyli zakład kształcenia nauczycieli.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---