Data aktualizacji: 2019-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Katolicka Szkola Podstawowa Kardinal-Bertram-Schule
- w języku lokalnym *Kardinal-Bertram-Schule
Miejscowość *Hannover
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Loccumer Straße 46

 

 

Kod pocztowy*

30519

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

HAMBURSKI OKRĘG KONSULARNY
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049-511-16849116Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049-511-16848971

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gskardinalbertram@hannover-stadt.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Niemieckie władze oświatowe


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Lekcje języka polskiego z elementami historii i geografii odbywają się w dwóch grupach wiekowych (klasy pierwsze oraz drugie i trzecie).


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1833
              - 2018/1926

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---