Data aktualizacji: 2017-04-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. J Rolle
- w języku lokalnym *Польський культурний і Асоціація з питань освіти
Miejscowość *Kamieniec Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Ul. Tatarska 20

 

 

Kod pocztowy*

32316

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnica
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380969282950Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0384923352

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): brak

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisław Nagórniak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiesława Kalista- nauczyciel skierowany przez ORPEG Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Kulturalno- Oświatowe Stowarzyszenie im. J. Rolle w Kamieńcu Podolskim ul. Tatarska 20, Ukraina, 32316

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Szkoła to sala lekcyjna znajdująca się przy Katedrze św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Kaw.mieńcu Podolskim mieszka liczna grupa ludności z korzeniami polskimi. Stowarzyszenie liczy ok. 400 członków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wystarczy zgłosić się na zajęcia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

w każdym

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.2016- 31.05.2017

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
nie wydaje


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Pracuje jeden nauczyciel skierowany przez ORPEG.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie dotyczy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---