Data aktualizacji: 2018-12-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Jana Kochanowskiego
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Jan Kochanowski
Miejscowość *Norridge
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*7500 W Montrose

 

 

Kod pocztowy*

60706

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0117082074209Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): daniellach@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Daniel Lach

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Daniel Lach Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola im. Jana Kochanowskiego

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła im.Jana Kochanowskiego mieści się w Norridge, Illinois i jest niedochodową organizacją, której celem jest nauka dzieci polskich emigrantów, języka polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej. prowadzimy również lekcje religii z możliwością otrzymania Sakramentów Świętych (I Komunii Św. i Bierzmowania). Polska grupa etniczna jest liczna w miasteczkach Norridge i Harwood Heights, jak i w innych dzielnicach w północno-zachodniej części Chicago. W naszych studentach pokładamy nadzieję, że przyszła dobrze wykształcona, dwujęzyczna Polonia będzie coraz więcej znaczyć w środowisku amerykańskim i będzie miała większe możliwości w uzyskaniu lepszych stanowisk pracy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18350
              - 2018/19350

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---