Data aktualizacji: 2016-10-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
- w języku lokalnym *Polish Saturday School at The General Consulate of Poland in Toronto
Miejscowość *Toronto
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*2603 Lakeshore Blvd. West

 

 

Kod pocztowy*

M8V 1G5

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 519-635-6216Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): toronto@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Krupa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

ul. Rolna 175 (wejście D) 02-729 Warszawa

tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto jest jednostką podlegającą polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej . Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy ul. Rolnej 175 w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły w Toronto sprawuje Konsulat Generalny RP w Toronto. Nasza szkoła mieści się w Bishop Allen Academy, 721 Royal York Road w Toronto. Nasza polska szkoła to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---