Data aktualizacji: 2017-04-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Stanisława Vincenza
- w języku lokalnym *Польська соботння школа ім. Ст. Вінценза
Miejscowość *Kołomyja
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Franka 6b

 

 

Kod pocztowy*

78200

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380666840018Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pokucie@interia.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

vkolusenko

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisława Patkowska- Kołusenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Gładka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzysto Kultury Polskiej "Pokucie", 78200 Kołomyja, ul.Leontowicza 22 m.47, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Przy szkole działa zespół wokalny i taneczny "Kwaty Pokucia", który często wyjeżdża do Polski na różne festiwale i konkursy.

W szkole naucza się języka polskiego dzieci, młodzież i dorosłych na różnych poziomach (A1 -C2). Prowadzone są również kursy przygotowujące do egzaminy na Kartę Polaka.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kołomyja, do 1939 r. polskie miasto, stolica Pokucia, obecnie liczy ok. 2 tys Polaków. Na terenie miata działają dwa towarzystwa: Towarzystwo Kultury Polskiej "Pokucie" i Towarzystwo im. A. Mickiewicza. Na terenach kołomyi znajdują się liczne polskie zabytki, także polski cmentarz, który ma 220 lat. W mieście mieszka ok. 70 tys mieszkńców.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice lub opiekunowie wypełniają ankietę, odbywa się krótka rozmowa kwalifikacyjna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywają sie w sierpniu.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Poczatek 1.09,2016r. koniec zajęć 30.05 2017r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplom ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia prezes TKP "Pokucie" po rozmowie kwalifikacyjne i analizie dokumentów.

Jeden nauczyciel jest skierowany przez ORPEG.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców działa przy szkole i pomaga w organizacji nauczania oraz imprez kulturalnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---