Data aktualizacji: 2016-11-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise
Miejscowość *Lille
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*rue du Mal Assis

 

 

Kod pocztowy*

59000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Paryż
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033681547410Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lille@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Donat-Bernard

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Donat-Bernard Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ORPEG

ul. Rolna 175 D

02-729 Warszawa


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.plCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Kierownik szkoły (powierzenie stanowiska)- ORPEG

Nauczyciele (konkurs) - Kierownik szkoły


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

tak

informacje na stronie internetowej placówki

www.lille.orpeg.pl

Statut SPK Lille


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---