Data aktualizacji: 2017-04-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Malego Polaka
- w języku lokalnym *The Smart Kid Foundation
Miejscowość *Maidstone
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*140c Upper Grosvenor Road

 

 

Kod pocztowy*

TN1 2EX

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7922425844



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@smartkidfoundation.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Duda Cazas

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Łukasz Pełczyński



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Akademia Małego Polaka (The Samrt Kid Foundation) jest placówką społeczną (wg prawa brytyjskiego Private Limited Company by guarantee without share capital use of 'Limited' exemption) tłumaczona na język polski jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

140c Upper Grosvenor Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2EX


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Akademia Małego Polaka to szkoła motywująca bilingualizm, zaprasza dzieci o polskich korzeniach (jak również obcokrajowców pałających chęcią pogłębiania wiedzy w języku polskim). Naszym celem, oprócz elementu językowego połączonego z kulturą i tracycjami oraz geografią i historią Polski,  jest kształcenie wszechstronnego sposobu postrzegania świata, jak również nauka przez zabawę, gry, konkursy i imprezy szkolne/pozaszkolne w radosnej atmosferze. Właśnie to w połączeniu z elementami muzycznymi i kreatywnej sztuki manualnej daje nam fantastyczne efekty edukacyjne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty w Cornwallis Academy ME17 4HX. Na chwilę obecną trwają trzy godziny zegarowe 9.00-12.00. Kadra nauczycielska posiada solidne wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna, pedagogiczne studia geograficzno-przyrodnicze, historyczne, polonistyczne i muzyczno-rytmiczne, wiele kursów uzupełniających min. kursy ORPEG-u) i ogromny bagaż doświadczeń. Nauczycielki nadal podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach organizowanych min. przez PPA, PMS i ORPEG.

Zajęcia oferujemy uczniom już od 4 roku życia aż do 10-11 (na chwilę obecną). Dodatkowo mamy w planach otworzenie grupy przedszkolnej już od września 2017 w związku z rosnącą liczbą chętnych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Hrabstwo Kent zamieszkuje ogromna rzesza Polaków, co uwidacznia się w przeróżnych sklepach polskich i innych polskich usługach. Znaczna jest również liczba uczniów o polskich pochodzeniu w lokalnych szkołach. Odzwierciedla się to również w liczbie chętnych, kontaktujących się z naszą Akademią.

Szkoła mieści się w mieście Maidstone, położonym na południowy-wschód od Londynu, na trasie przelotowej Londyn-Dover. Miasteczko nie oferuje porównywalnej z Londynem bazy kulturalnej czy edukacyjnej, dlatego wydaje się, że Polacy szukając dodatkowych bodźców edukacyjnych dla swoich maluchów często trafiają na polską szkołę.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Mailowo, telefonicznie oraz przez stronę internetową.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy przyjmowane cały rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Połowa września-połowa lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa z oceną opisową.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne sprawdzając doświadczenie zawodowe oraz nabyte wykształcenia każdego nauczyciela.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Szkołą zarządza Zarząd, składający się z rodziców i nauczyciela koordynatora. Zarząd prowadzi działalność administracyjną, reklamową, nauczyciel koordynator pełni funkcję koordynatora edukacyjnego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---