Data aktualizacji: 2017-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RP W DUBLINIE Z SIEDZIBĄ W WATERFORD
- w języku lokalnym *Polisch School in Waterford at the Embassy of Poland in Dublin Brach in Waterford
Miejscowość *WATERFORD
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*BROWNES RD 3

 

 

Kod pocztowy*

brak

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +43870653578Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): waterford@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Witold Iżycki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ORPEG

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Oprócz sal lekcyjnych posiadamy parking, świetlicę , bibliotekę , sklepik , aulę i kaplicę w budynku szkoły.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dość liczna i aktywna grupa.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

On line - http://www.waterford.orpeg.pl/content/o-szkole

lub osobiście w szkole.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Od 1 marca do zapełnienia klas.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek w pierwszą sobotę września, koniec w połowie czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy świadectwa i na prośbę rodzica zaświadczenie o uczęszczaniu.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnia kierownik szkoły po zebraniu zgłoszeń zainteresowanych i po rozmowach rekrutacyjnych.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---