Data aktualizacji: 2017-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Jezyk polski jako ojczysty w lokalnym systemie oswiaty Ludwig Uhland Realschule
- w języku lokalnym *Herkunftssprache Unterricht
Miejscowość *Lünen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Adresse: Preußenstraße 162

 

 

Kod pocztowy*

44532 Lünen

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +492319273954Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariola.maier@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariola Koterba-Maier Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Schulamt Unna

Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkola jest jedna z 5 wyznaczonych szkol do nauki j.polskiego jako ojczystego przez Schulamt Unna.

Szkola wykazuje bardzo duze zainteresowanie nauka j.polskiego i bardzo wspiera te zajecia prowadzone w ich szkole.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy prowadzone sa na poczatku roku szkolnego przez szkole,Schulamt Unna ,jak i rowniez przez nauczycielke.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy prowadzone sa na poczatku roku szkolnego przez szkole,Schulamt Unna ,jak i rowniez przez nauczycielke.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny dla j.polskiego jest taki sam ,jak szkolny w tym okregu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Swiadectwo wydawane jest na polrocze i na koniec roku szkolnego.

Jest przekazywane do szkol macierzystych dzieci a nastepnie oceny sa wpisywane na swiadectwo niemieckie.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---