Data aktualizacji: 2020-03-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Mały Instytut Języka Polskiego "Poloniusz"
- w języku lokalnym *Maly Instytut Jezyka Polskiego
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*9 Loaning Road

 

 

Kod pocztowy*

EH7 6JE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447927294352Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poloniusz2016@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Białęcka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Białęcka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Mały Instytut Języka Polskiego "Poloniusz" przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza w Edynburgu

Adres: 14/3 Lochend Drive 
            EH7 6DW
            Edinburgh 

            Scotland


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Celem Małego Instytutu Języka Polskiego „Poloniusz” jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii, umacnianie tożsamości narodowej młodych Polaków poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju projekty związane z polską kulturą i obyczajami. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Edynburg jest miastem wielokulturowym. Dużą grupą lokalnej społeczności są Polacy, którzy założyli tu swoje rodziny, czują się częścią tego miasta, a jednocześnie chcą, by ich dzieci nie zapomniały o swoich korzeniach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w jednym z lokalnych Community Center powstała nasza szkoła. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się w pierwszy weekend września, a kończą w połowie czerwca lub w przedostatni weekend czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo naszej szkoły, potwierdzające ukończony poziom nauczania. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli rekrutuje i zatrudnia dyrektor szkoły. Nauczyciele zatrudnieni są na zasadzie samozatrudnienia. 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, działa. Jej zadaniem jest wspieranie pracy szkoły oraz pomoc przy organizacji szkolnych imprez, wydarzeń i przedsięwzięć. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---