Data aktualizacji: 2017-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V./PMK Dortmund
- w języku lokalnym *Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition bei der polnischen Kath. Mission in Dortmund
Miejscowość *Dortmund
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rheinischestr 174

 

 

Kod pocztowy*

44147

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 231 / 1 62 93 88Faks (z numerem kierunkowym kraju) Fax: +49231 / 9 14 29 55

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmkdortmund@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks.Bartlomiej Ilkow

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariola Koterba-Maier Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka

Rheinischestr 174

Dortmund 44147


Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Obecnie zajecia j.polskiego odbywaja sie przy polskim kosciele w Dortmundzie.

Lekcje odbywaja sie w salach lekcyjnych do tego wyposazonych.

Nauke j.polskiego prowadzi sie na trzech poziomie nauczania :przedszkolnym,wczesnoszkolnym-podstawowym i gimnazjalnym-liceal


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoly j.polskiego przy PMK w Dortmundzie odbywaja sie na poczatku kazdego roku szkolnego

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dzieci moga byc zapisywane na poczatku kazdego roku szkolnego

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczecie i zakonczenie zajec z j.polskiego jest uzaleznione od roku szkolnego w lokalnym systemie oswiatowym

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Kazdy uczen otrzymuje na zakonczenie roku szkolnego swiadectwo szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---