Data aktualizacji: 2017-05-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Mayo
- w języku lokalnym *Mayo Polish School
Miejscowość *Westport, Castlebar
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Altamount street

 

 

Kod pocztowy*

co. Mayo

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353876200557Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): andew14@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Rencko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Szkoła Promyk, Chapel Street, Castlebar,co. Mayo

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa w dwóch miejscowościach oddalonych od siebie 20 km. W Castlebar nauka odbywa się w soboty, natomiast w Westporcie w piątki wieczorem.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić formularz.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

we wrześniu, ale także w roku szkolnym

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
umowa o pracę, zatrudnia stowarzyszenie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---