Data aktualizacji: 2018-10-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Społeczna Języka Polskiego przy ZPB oddział w Mińsku
- w języku lokalnym *Szkoła Społeczna Języka Polskiego przy ZPB oddział w Mińsku
Miejscowość *Mińsk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*Mawra 20/32

 

 

Kod pocztowy*

220015

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Miński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375293718930Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polina9021@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Polina Juckiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ZPB oddział w Mińsku

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Zajęcia w szkole prowadzono jak dla dzieci, tak i dla młodzieży i dorosłych
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18183
              - 2018/19214

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kwiecień-sierpień

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.10-01.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---