Data aktualizacji: 2017-11-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła i Przedszkole - Mała Daskalia w Leuven
- w języku lokalnym *De Poolse School en Kleuterschool - Mini Daskalia in Leuven
Miejscowość *Leuven
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*Wipstraat 2A

 

 

Kod pocztowy*

3010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 32 486 23 14 32Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@daskalia.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Radomska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Radomska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

DASKALIA - CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO w LEUVEN

Wipstraat 2A

3010 Kessel-Lo


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła i Przedszkole - Mała Daskalia w Leuven to nie tylko lekcje dla dzieci, ale wiele innych możliwości spotkania z kulturą, tradycjami i językiem polskim.  

Celem Polskiej Szkoły i Przedszkola jest nauczanie języka polskiego oraz promocja kultury i tradycji polskiej w Belgii.  Szkoła została stworzona z myślą o dzieciach pochodzenia polskiego, a także tych, które miały kontakt z Polską i chciałyby uczyć się języka polskiego. Środowisko polonijne poprzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturalnych ma mozliwość integracji ze środowiskiem lokalnym.

Szkoła i Przedszkole są placówką, której działalność odbywa się pod nadzorem zarządu stowarzyszenia polonijnego zarejstrowanego w Leuven; Daskalia-CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO vzw oraz przy jego wsparciu finansowym i organizacyjnym. Zajęcia w szkole i przedszkolu są prowadzone w grupach przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

Rada Pedagogiczna

Mgr Elwira Mytkowska – nauczyciel j. polskiego Klasa 1.

Dr Lidia Zabrocka – nauczyciel j. polskiego (lider metodyczny) Klasa 2. / rytmika

Mgr Justyna  Łukomska – nauczyciel j. polskiego Klasa 3.

Mgr Maria Monika Młodzianowska – nauczyciel j. polskiego Klasa 4.

Mgr Katarzyna Radomska – nauczanie wczesnoszkolne – pedagogika Montessori

Mgr Agnieszka Peters – nauczanie wczesnoszkolne – przedszkole

Mgr Anna Walas – nauczanie wczesnoszkolne – przedszkole

Mgr Ewelina Konings – nauczanie wczesnoszkolne – zerówka / katecheza (z przygotowaniem do I Komunii Świętej)

Mgr Jowita Chechlowska – historia sztuki

Tymoteusz T’Seyen – animator sportowy

Monika Woźnica – kinezjologia edukacyjna

 Poradnia szkolna: Logopeda, Psycholog, Pedagog, Tłumacz

Mgr Anna Szkotak – logopeda

Mgr Anna Choińska – logopeda

Mgr Maria Monika Młodzianowska – psycholog

Mgr Ewelina Konings – pedagog specjalny

Mgr Agnieszka Peters – tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego

Rada Naukowa

Prof. Ryszard Szmydki – historia, wiedza o Polsce, historia sztuki

Dr Bartlomiej Pawlak- fizyka

Dr Ewa Sugajska- chemia

Dr Sabina Elen- fizyka

Dr Piotr Zabrocki -biotechnologia

Dr Monika Foryś – matematyka

Dr Wojciech Grzegorczyk – fizyka

Dr Lidia Wach – biochemia

Akademia Dwujęzyczności

Prof. Sylvia Liseling-Nilsson – polonistka, tłumaczka

Mgr Agnieszka Steur – polonistka, pisarka, tłumaczka

Mgr Agnieszka Peters –  filolog, tłumaczka

Mgr Anna Szkotak – polonistka, logopeda

Mgr Katarzyna Radomska – filolog, nauczycielka

Mgr Alex Murzyński – językoznawca, tłumacz

Mgr Alex op de Weeg – filolog, slawista

Rada Rodziców

Wybierana jest spośród rodziców na dany rok szkolny.
Koordynator – Dr Sabina Elen

Nauczanie jest dostosowane do możliwości uczniów i ma na celu w sposób przyjazny, poprzez zabawę i naukę zachęcać do mówienia, czytania i pisania w języku polskim. Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 2.5 do 11 lat. Zajęcia odbywaja sie w środy 14.00 -18.00 i soboty 10.00 - 14.00.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiejLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1897
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

ZAPISY

Polska Szkoła i Przedszkole w Leuven – MAŁA DASKALIA – zapisy trwają cały rok!

Aby zapisać dziecko do polskiej szkoły lub przedszkola w Leuven MAŁA DASKALIA należy pobrać zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy, wydrukować, wypełnić i podpisać.

Wypełniony formularz można

  • przynieść osobiście do szkoły/przedszkola MAŁA DASKALIA lub
  • zeskanować i wysłać używając poniższego formularza

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub zapytania drogą e-mailową!

POLSKA SZKOŁA w Leuven MAŁA DASKALIA: szkola@daskalia.eu , tel. +32486231432

POLSKIE PRZEDSZKOLE w Leuven MAŁA DASKALIA: przedszkole@daskalia.eu , tel. +32486231432

KATECHEZA w POLSKIEJ SZKOLE i PRZEDSZKOLU w Leuven MAŁA DASKALIA: ewelina@daskalia.eu  , tel.  +32472044162

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

przez cały rok

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

2. tydzień września - 3. tydzień czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia Polskiej Szkoly i Przedszkola Mala Daskalia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarzad Centrum Kultury i J. Polskiego - Daskalia (koordynatorzy szkoly i przeszkola -  nauczyciele dyplomowani) na podst. umowy wolontariackiej lub umowy o dzielo (+faktury) 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---