Data aktualizacji: 2017-03-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *7862- Polska Szkoła Dzielnic Południowych Ala i As Inc.
- w języku lokalnym *Southern Area Polish School Ala i As Inc.
Miejscowość *Adelaide
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*Hallett Cove R-12 School, 24 Sandison Road, Hallett Cove

 

 

Kod pocztowy*

5158 South Australia

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 433 294 048Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): schoolalaias@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Stawinski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Stawinski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Southern Area Polish School Ala i As Incorporated

29 Mariner Drive

Sheidow Park 5158

South Australia


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w każdą środę od 18.00 do 20.00.

Przyjmujemy dzieci od 4 roku życia. Prowadzimy też klasy dla dorosłych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---